Een nieuwe cao voor de visdetailhandel per 2024

VNV en CVAH zijn blij te kunnen melden dat zij een onderhandelingsresultaat hebben bereikt met werknemerspartij CNV Vakmensen over een nieuwe cao. Deze cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Door de gestegen inflatie van de afgelopen jaren, het feit dat de lonen in de oude cao deze inflatie (nog) niet hebben gevolgd, én de verhoging van het WML per 1 januari 2024, is de loonsverhoging per januari a.s. hoger dan wij gewend zijn, nl. 8,5%. Ondanks dat realiseren wij ons dat dit ook nodig is om mee te gaan met de sectoren om ons heen, en onze medewerkers een eerlijk salaris te bieden.

Wij hebben de afgelopen maanden intensief overleg gehad met de vakbond om zowel dit eerlijke salaris voor onze medewerkers te bereiken, maar ook de betaalbaarheid voor ondernemers te garanderen. Wij menen dat wij hierin zijn geslaagd.

Hieronder lees je een aantal belangrijke afspraken in deze cao.

Loonsverhoging

In de cao wordt het loongebouw met 8,5% wordt verhoogd. Omdat er in het loongebouw ook periodieken zaten die per 1 januari 2024 onder het Wettelijk Minimumloon (WML) zouden komen is besloten de eerste twee periodieken van de schalen te laten vervallen. Werknemers die in deze periodieken vielen, krijgen te maken met een hogere loonsverhoging. Naast de verhoging van het loongebouw krijgen de meeste werknemers ook nog een verhoging van de periodiek. Bij de invoering van het nieuwe loongebouw in 2022 zijn de meeste werknemers namelijk niet in de hoogste schalen terecht gekomen. De jeugdlonen volgen in de laagste schaal in principe het WML en elke schaal hoger wordt het WML-bedrag met 2% verhoogd.

De loonsverhoging geldt voor het loongebouw, maar ook voor de feitelijke lonen. Wel is de aftoppings-regeling mogelijk van toepassing. De loonsverhoging hoeft niet groter te zijn dan de hoogste stap in de hoogste schaal, te weten schaal 8, stap 8.

Duurzame Inzetbaarheid

Er wordt met ingang van 1 januari 2025 (dus na afloop van de cao) een 80-90-100 regeling in de sector ingevoerd. Werknemers die 5 jaar voor hun AOW-leeftijd zitten kunnen dan 80% gaan werken waarbij zij 90% van hun brutoloon behouden en 100% pensioenopbouw krijgen. Artikel 19 van de cao krijgt daarmee een nieuwe invulling.

Kilometervergoeding

In de cao wordt een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer opgenomen voor werknemers die geen gebruik maken van een door de werkgever beschikbaar gestelde auto. De vergoeding bedraagt €0,23 per kilometer vanaf de enkelvoudige reisafstand van 10 kilometer (20 km heen en terug).

Stageovereenkomst

In de cao wordt een concept stageovereenkomst met een vergoeding ter hoogte van 50% van het WML opgenomen.

Meer informatie en salaristabellen

Binnenkort vind je alle informatie en de nieuwe salaristabellen op de pagina cao.

Meer nieuws over de cao