banner thema ondernemer verzekeren

VNV Zorgportaal

Als werkgever krijg je steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstan­dig­heden, ziekteverzuim en re-integratie. Ook je medewerkers dragen verantwoorde­lijk­heden in het gehele proces van ziekmelding tot re-integratie. Er ligt nogal wat op het bord van zowel werkgevers als werknemers. VNV ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

Ziekmelden doe je online, maar onze contacten zijn persoonlijk. En de dekking van het ZorgPortaal volgt de cao. 

Ben je lid van VNV? Dan krijg je korting op de premie! Zo verdien je het lidmaatschap weer terug.

Klik hier voor het VNVZorgportaal