banner thema ondernemer verkoop 2

Cao

VNV vertegenwoordigt de werkgevers in de visdetailhandel tijdens de cao-onderhandelingen. 

De cao omvat de volgende afspraken. 

Looptijd

Op 31 december 2023 loopt de huidige cao af. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao die ingaat op 1 januari 2024, met een looptijd van 1 jaar.  

Loonsverhoging

Per 1 juli 2023 wijzigt het loongebouw vanwege de verhoging van de Wet Minimumloon (WML). In de tabel zie je enkele salarisschalen met groene bedragen. Dit zijn de salarisschalen die aangepast zijn.

In de cao die ingaat per 1 januari 2024, wordt het loongebouw met 8,5% wordt verhoogd.

Overige bepalingen

In de cao die per januari 2024 ingaat zijn afspraken gemaakt over kilometervergoeding voor woon-werkverkeer voor werknemers die geen gebruik maken van een door de werkgever beschikbaar gestelde auto. Ook wordt een concept stageovereenkomst met een vergoeding ter hoogte van 50% van het WML opgenomen. Per 2025, na het aflopen van de aanstaande cao, wordt een seniorenregeling in de sector, ingevoerd. 

PAWW - uitkeringsregeling voor medewerkers

Stopt WW of loongerelateerde WGA van jouw medewerker binnenkort? De PAWW-regeling zorgt voor een verlenging als de regeling zijn/haar situatie van toepassing is.

De PAWW is een uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De PAWW is even hoog als de wettelijke uitkeringen en duurt maximaal 14 maanden. Meer informatie lees je op de website van PAWW

Meer informatie

De exacte afspraken over deze onderwerpen staan binnenkort allemaal omschreven in de vernieuwde cao. Heb je nu al vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met het secretariaat van VNV.