banner thema vissenwelzijn

Vissenwelzijn

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het welzijn van vissen. Voor het grootste deel richt dit zich op de verschillende dodingsmethoden, bij zowel wild gevangen als kweekvis. Vanwege de roep om humanere vangst- en dodingsmethoden is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de pijn- en stressbeleving bij vissen.

De centrale vraag hierbij is of vissen pijn kunnen lijden. Hier is nog geen eenduidig antwoord op gevonden. De wetenschappelijke discussie lijkt zich te richten op de manier waarop de hersens van vissen werken, maar onderzoekers zijn het hier nog niet over eens.

Elektrische stroom

Om tegemoet te komen aan de toenemende bezorgdheid, is er ook onderzoek gedaan naar praktisch toepasbare dodingsmethoden. Zo is er apparatuur ontwikkeld om vissen te bedwelmen met elektrische stroom, waarna ze sterven als ze in ijswater worden gelegd of worden opengesneden. Deze apparatuur wordt nu in Nederland in de Nederlandse viskweek gebruikt om paling en meerval te verdoven.

Als vertegenwoordiger van de Nederlandse visdetaillisten, is VNV voorstander van dit soort ontwikkelingen. Overtuigend onderzoek heeft echter tijd nodig. In de veeteelt zijn vele tientallen jaren besteed aan het onderzoek naar de pijn- en stress beleving van dieren. Het feit dat er relatief weinig bekend is over de werking van vissenhersenen maakt het in onze bedrijfstak lastiger om hier een rationeel standpunt over in te nemen.

VNV is voorstander van humanere vangst- en dodingsmethoden

Voor een branche aan het eind van de keten is de invloed op dodingsmethoden beperkt. Dat wil echter niet zeggen dat je je als visdetaillist moet afsluiten van wat er zich eerder in de keten afspeelt. VNV is voorstander van dat er methoden worden ontwikkeld die ervoor kunnen zorgen dat er op termijn gevangen, gestript en gekweekt kan worden, zodanig dat het lijden tot een minimum wordt beperkt. Van belang is hierbij wel dat eventueel te ontwikkelen methoden praktisch hanteerbaar zijn. Bedwelmen van vissen aan boord van een kotter of trawler is nauwelijks werkbaar. Voordat hier een uitvoerbare oplossing voor is gevonden, schaart de visdetailhandel zich achter de vissers.

VNV zal de ontwikkelingen op het gebied van vissenwelzijn nauwlettend volgen. Wat voor de visdetaillist voorop staat, is het deskundig verkopen van kwalitatief uitstekende vis. Dat is waar de consument om vraagt.