Subverenigingen

VNV kent twee subverenigingen: Spakenburgse Vishandels Vereniging en Vishandelsvereniging St. Antonius. Deze verenigingen zijn lokaal georiënteerd. Wanneer je lid bent van een van deze verenigingen dan wordt je automatisch lid van VNV, de landelijke brancheorganisatie. 

Spakenburgse Vishandel Vereniging

De Spakenburgse Vishandel Vereniging telt ongeveer 130 leden. 120 detailhandelaren, 10 aanverwante bedrijven en 3 ereleden. De vereniging is met name actief op gebied van het organiseren van cursussen en opleidingen. Een aantal keren per jaar worden er bedrijfsbezoeken en workshops georganiseerd. De vereniging is organisator van de Visbeurs. Meer info hierover is te vinden op www.visbeurs.nl.

Correspondentieadres
Spakenburgse Vishandel Vereniging
Bakboord 10
3751 RC Spakenburg

Vishandelsvereniging St. Antonius

De Volendamse Vishandelsvereniging St. Antonius heeft ongeveer 70 leden. Onlangs nam een jongere generatie ondernemers het stokje over in het bestuur van de oude garde. Door het organiseren van thema-avonden leren de leden van elkaar en van gastsprekers. Voorzitter Nico Schokker vertegenwoordigt de Volendamse leden in het landelijke VNV-bestuur.

Correspondentieadres
Vishandelsvereniging St. Antonius
Westwal 29
1132 AX Volendam